PREMIS Al RENDIMENT ACADÈMIC D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

PREMIS Al RENDIMENT ACADÈMIC D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

Un any més el claustre de professors del Col·legi Immaculada Concepció i la resta dels membres del centre donen l’enhorabona als seus estudiants pel seu excel·lent rendiment acadèmic.

En aquesta ocasió els premiats són Miriam Romero, Nuria Diego i Francesc Bou. Tots ells han obtingut el Premi extraordinari al rendiment acadèmic de la Comunitat Valenciana (Educació Primària, 2021/2022). Enhorabona que fem extensiva a les seues famílies i mestres com a col·laboradors necessaris del seu èxit. Com en cursos anteriors desitgem que l’etapa que heu començat us resulte enriquidora i profitosa com segur que ho serà per a la resta dels vostres companys.

Quant a l’etapa de Secundària, en aquest cas les alumnes que reben el reconeixement són Sofia Tellechea i María Nogués, que obtenen el Premi extraordinari al rendiment acadèmic de la Comunitat Valenciana (Educació Secundària, 2021/2022) que ressalta el magnífic nivell demostrat en els 4 anys d’ESO que han cursat en el nostre centre. En aquest cas ens sentim partícips i humils col·laboradors del seu èxit, felicitem la seua família, li desitgem el millor en aquesta nova etapa de Batxillerat i els animem a optar al premi extraordinari d’aquest nivell l’any pròxim.

El Col·legi Immaculada Concepció s’enorgulleix, any rere any, de tindre estudiants que aconsegueixen aquest nivell d’excel·lència.

ENHORABONA A TOTS!

Videocontes

Videocontes

«Els contes es lligen, però també es poden veure i escoltar. Els videocontes relaten històries d’una altra forma. Obri els  ulls i para atenció!». Durant aquesta unitat hem creat diversos videocontes.

Els alumnes han desenvolupat la seua capacitat creativa, la planificació i el treball en equip. A més, de cooperar per a poder superar amb èxit aquest desafiament, s’han divertit i lloc en pràctica els coneixements adquirits.

Esperem que us agraden.

LA RATITA PRESUMIDA

LA CENICIENTA

LA CAPERUCITA ROJA

CAPERUCITO AZUL

PETER PAN

Horari Dia 9 de setembre 2021

Horari Dia 9 de setembre 2021

Benvolgudes famílies,

Donada a la situació actual de l’epidèmia, per a oferir un entorn segur a l’alumnat i personal docent, us fem arribar algunes directrius organitzatives:

 1. La incorporació dels alumnes es farà de manera escalonada. És important complir els horaris establits.
 2. Els grups d’infantil i primària estan constituïts com a grups de convivència estable pel que podran interactuar entre ells dins del seu grup.
 3. Els grups d’Educació Secundària hauran de guardar una distància de 1,2m sempre que el nivell d’alerta ho permeta.
Horari Incorporació Progressiva - Infantil 3 anys - Curs 2021/2022

Horari Incorporació Progressiva - Infantil 3 anys - Curs 2021/2022

INCORPORACIÓ PROGRESSIVA INFANTIL 3 ANYS

Des d’Alonso a Ferrer

Desde García a Palero

Desde Peiró a Widmaier

 

Des d’Alonso a Morales

Desde Moscardó a Widmaier

TOTSLOS ALUMNOS

Llistat de Llibres i Adquisició del Material

Llistat de Llibres i Adquisició del Material

Bo Infantil 2021 / 2022

Bo Infantil 2021 / 2022

Del 23 de juny al 12 de juliol inclusivament.

La sol·licitud (annex I) estarà a la disposició de les persones interessades en la seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es o en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

https://ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantil-primer-ciclo

Per a l’alumnat que NO haja participat en cursos anteriors s’haurà d’entregar la sol·licitud (annex I) juntament amb la documentació:

 • Fotocòpia acarada del passaport (sol estrangers sense NIE) en vigor de la persona sol·licitant i dels membres de la unitat familiar que signen en l’apartat E de dades de la unitat familiar de la sol·licitud.
 • Fotocòpia acarada del llibre de família complet o documentació oficial acreditativa dels membres de la unitat familiar on apareguen les dates de naixement.
 • Fotocòpia acarada de la targeta *SIP (Sistema Informació Poblacional) de l’alumne o alumna per al qual se sol·licita l’ajuda.
 • Fotocòpia acarada del certificat de reconeixement del grau de discapacitat en el cas de germans o germanes majors de 25 anys amb un grau de diversitat funcional igual o superior al 33%, que convisquen en el mateix domicili.
 • En el cas que se sol·licite l’ajuda per a un *nasciturus s’aportarà certificació mèdica oficial que acredite l’embaràs en el moment de la presentació de la sol·licitud, en el qual faça constar l’estat i la setmana de gestació. Aquest certificat s’emetrà per la persona col·legiada mèdica del centre públic de salut que correspon a la dona gestant i, en el cas de no ser legalment possible aquesta opció, s’aportarà certificat emés per la persona col·legiada mèdica de la mutualitat professional corresponent. En aquest últim cas, s’acompanyarà una declaració responsable de la interessada indicant la impossibilitat legal d’obtindre el certificat del metge del centre públic de salut i el motiu d’aquesta.
 • En el cas de divorcis, separacions i custòdies compartides, s’aportarà sentència de divorci o conveni regulador, segons siga procedent, així com certificat d’empadronament col·lectiu actualitzat en el qual figuren tots els membres de la unitat familiar que convisquen amb l’alumne o alumna sol·licitant de l’ajuda.
 • En el cas d’alumnat fill o filla de víctima de violència de gènere, aquesta circumstància s’acreditarà amb la presentació de la còpia compulsada de l’ordre de protecció a favor de la víctima, o, si és el cas, la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere en què s’acorden mesures de protecció a favor de la víctima que estiguen vigents durant la tramitació de l’ajuda. Excepcionalment, es podrà acreditar aquesta situació amb l’informe del Ministeri Fiscal que indique l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, mentre no es dicte l’ordre de protecció o la presentació del certificat acreditatiu d’atenció especialitzada per un organisme públic competent en matèria de violència sobre la dona, actualitzat a la data de presentació de l’ajuda. En aquest cas la documentació acreditativa s’enviarà directament a la Subdirecció General de Centres Docents.
Banc de Llibres 2021/2022

Banc de Llibres 2021/2022

INSTRUCCIONS I REQUISITS PER A PARTICIPAR EN EL CURS 2021/2022

 • Les famílies de l’alumnat matriculat en 5 anys en el 20-21, i altres que vulguen  participar per primera vegada en el banc de llibres, hauran d’emplenar una sol·licitud  telemàtica i entregar-la signada en el centre el 22 de juny de 2021. ( Veure informació  5 anys)  
  L’alumnat ja participant en el curs 2020-2021 en el programa de banc de llibres,  no haurà de presentar cap sol·licitud.  
  El lliurament del lot complet de llibres del curs 2020-2021 és obligatòria i es  realitzarà en el centre on l’alumne estiga matriculat el curs actual. Cal tindre  en compte, tal com indica la normativa, que “La deterioració dels materials per mala  utilització o la pèrdua d’aquests suposarà l’obligació de reposar el material  deteriorat o extraviat”. (Veure Instruccions Lliurament Llibres Curs)  
  Excepcions: 
  L’alumnat matriculat en 1r i 2n de Primària en el curs actual que tinguen  materials no reutilitzables (es podran entregar a les famílies a la finalització  del curs)   
  Si l’alumne/a causa BAIXA en el centre, igualment ha de fer el lliurament en el  centre on cause baixa.  
  Cal presentar el document de Lliurament de llibres de text i material curricular  tant si s’entrega el lot de llibres com si no.  
  Aquest document estarà disponible en la web del centre per a cada curs, perquè el  imprimisquen i l’emplenen, i així entregar-lo al costat del lot de llibres; en cas de no poder  imprimir el document, se’ls facilitarà en el centre, però ha d’acudir el representant  legal per a signar.  
 • Si la família vol renunciar a participar en el Banc de Llibres haurà de marcar en  aquest document l’opció corresponent. La RENÚNCIA, no li eximirà de l’obligació  de retornar els llibres de text o material curricular que li han sigut deixats en préstec.  Les famílies marcaran les caselles corresponents, ja facen el lliurament del lot complet,  parcial o renuncien a participar en el banc de llibres, i indicaran els llibres de text o  material curricular que entreguen. El centre revisarà l’estat d’aquests. 
 • Les famílies participants del banc de llibres rebran un lot de llibres per al curs 21- 22 si la subvenció de la “Conselleria” no és suficient per a reposar els lots complets o  llicències que facen falta, les famílies hauran de pagar aquells que no s’incloguen en el  banc de llibres. Una vegada estiga tot revisat s’informarà.

EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Instruccions 1/2 PRI
Instruccions 3/4/5/6 PRI
23 d'Abril Dia del Llibre

23 d'Abril Dia del Llibre

Aquest divendres 23 d’abril  amb motiu del Dia Internacional del Llibre ho hem celebrat amb una jornada de disfresses   i seguint el lema d’aquest any: “He escollit llegir”, l’alumnat i el professorat  ha vingut disfressat amb algun complement o disfressa completa relacionada amb la història d’un llibre escollit: un personatge de conte, un protagonista de la història, un objecte representatiu, un animalet, un escriptor/a … 

Al llarg de la jornada s’han dut a terme jocs tradicionals i tallers sobre la lectura, i hem emplenat l’arbre dels llibres on els nostres alumnes han col.locat les seues recomanacions de lectures per compartir-les amb altres companys.

Commemorant aquesta data memorable s’han lliurat els premis del IV Concurs 

Literari IC, que participen 5é-6é de Primària / 1r-2n d’ESO / 3r-4t d’ESO.

El Tema d’aquest any: La covid a les nostres vides i 2 modalitats de participació: relat breu i microrelat 

Els premis han consistit en 3 primers premis, 3 segons premis i 3 tercers premis, per a cada modalitat.

Els premiats han sigut:

Microrelat

1r  Premi 6é Nacho Romero – Llegenda de la covid

1r  Premi 2n ESO Milena – Com és la teua història?

1r Premi 3r ESO Inés Albero – Felicidad perdida

2n Premi 6é Aitana Ferrer – Sense títol

2n Premi 1r ESO Mireia Bolufer – La leyenda legendaria

 2n Premi  4t ESO María Hoyo – Cambio de realidad

3r Premi 6é Anna Creus – Herois del segle XXI

3r Premi 1r ESO Nerea Villarroya – El héroe sin superpoderes

3r Premi 4t ESO Héctor Ferrer – Cronos

Relat breu 

1r  Premi  6é Miriam Romero – Un tiempo difícil

1r  Premi 2n ESO Aurora Martínez – Estàs enmig d’una pandèmia

1r Premi 3r ESO Tania Navarro – Virus nostálgico

2n Premi 5é Quique Romero – Jo contant una llegenda als meus néts

2n Premi 2n ESO Victoria Costa – El llibre del present

 2n Premi 3r ESO Julia Jarreta – Sin título

3r Premi 3r ESO Arantxa Cerveró – La seua experiència

Festival Nadal 2020

Festival Nadal 2020

Benvolgudes famílies, 

Acabem un trimestre molt intens, en el qual hem compaginat la nostra tasca educativa amb la crisi sanitària. 

El nostre centre ha demostrat un gran nivell d’adaptació i de resposta davant la necessitat d’organitzar-se per a començar el curs i després mantindre aqueixa organització enmig de la crisi del coronavirus. En tot aquest trimestre només s’ha detectat en el centre un cas aïllat i controlat en l’etapa de secundària. 

El nadal és temps de reflexió, d’esperança i d’agraïment, per això voldríem agrair-los tot el suport que hem rebut aquest temps i la confiança depositada en nosaltres. Sense el suport de les famílies no hauríem pogut realitzar bé la nostra funció. 

Des de la Conselleria de Sanitat ens recorden que hem de continuar complint en aquests dies de vacances amb totes les mesures sanitàries, hem de cuidar-nos per a tornar després de festes amb totes les garanties i poder portar una escolaritat amb tota normalitat, estem preparats per a això. 

Encara ens queden dos trimestre molt intensos, toca reposar forces en aquests dies de vacances i on millor que al costat del Xiquet Déu que ve de nou per a renovar la nostra esperança.

BON NADAL I PROSPERE ANY NOU 

Equip Directiu

FESTIVAL NADAL ESCOLETA

FESTIVAL NADAL INFANTIL

FESTIVAL NADAL PRIMARIA

FESTIVAL NADAL SECUNDARIA