Admissió

Procés d' admissió 2020 / 2021

  • 00Dies
  • 00Hores
  • 00Minuts
  • 00Segons

El procés d’admissió, per al curs 2021–2022, s’iniciarà en breu com cada any. Et recomanem que si tens algun dubte o vols visitar-nos et poses en contacte amb nosaltres. Estarem encantats d’atendre’t.

¿COM REALITZE EL PROCÉS D'ADMISSIÓ?

Ompli el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu i concertarem una cita presencial o virtual perquè ens conegues.

Formulari de contacte

No deixes de visitar les nostres xarxes socials i la pàgina web per a conéixer-nos una mica millor i veure tot allò en què estem immersos.

InstagramFacebookTwitter YouTube

Article 54. Documentació

1. Per a la formalització de la matrícula, a més de la sol·licitud presentada en el seu moment (annexos III i IV), s’aportaran:
a) El llibre de família o, en defecte d’això, una certificació de la inscripció de naixement lliurada pel Registre Civil.
Aquesta documentació haurà d’acreditar que l’alumne o alumna compleix els requisits d’edat establits en els articles 12, 16 i 22 de la Llei orgànica 2/2006, d’Educació.
A aquest efecte es comprovarà que l’alumne o alumna compleix o complirà el requisit de l’edat exigida, abans que finalitze l’any natural en què s’inicia el curs acadèmic al qual pretén accedir.
b) Quan es tracte d’alumnat procedent d’un altre centre presentaran la certificació de baixa del centre anterior amb expressió de la seua situació acadèmica.
La documentació aportada haurà d’acreditar que l’alumne o alumna compleix els requisits acadèmics exigits per l’ordenament jurídic vigent per al nivell educatiu i curs al qual pretén accedir.
Aquesta certificació s’ajustarà al model vigent i en ella constaran els estudis que realitza o ha realitzat l’alumne o alumna en aqueix any acadèmic.
c) El document sanitari obligatori per a inici d’etapa educativa establit per la Conselleria competent en matèria de sanitat o, en defecte d’això, còpia de la sol·licitud d’aquest. En tot cas deurà entregara el certificat amb anterioritat a l’inici de les activitats lectives.

Aquest document es facilitarà en els centres sanitaris i serà emplenat gratuïtament pel facultatiu que tinga al seu càrrec el control sanitari de l’alumne o alumna

ORDRE 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

El Projecte Educatiu és la forma en què transmetem els coneixements en el col·legi: quin mètode d’aprenentatge utilitzem i la nostra orientació pedagògica concreta. No dubtes a informar-te sobre ell.

Hui dia vivim en un món globalitzat on el coneixement d’idiomes és essencial. Les nostres metodologies actives potencien totes les destreses en l’adquisició d’una segona llengua. Pregunta com ho fem.

L’horari del col·legi està pensat per a facilitar la conciliació familiar, ja que, a més de l’horari lectiu, posem a la vostra disposició diferents serveis complementaris i activitats que ofereixen un ampli ventall de possibilitats

És important tindre llibertat per a poder deixar al teu fill/a i saber que estarà atés en qualsevol moment del dia pels millors professionals i amb una alimentació ecològica i de proximitat.

T’imagines que el pati dels teus fills estiguera en plena naturalesa? En el nostre col·le els nostres alumn@s gaudeixen d’un espai en plena muntanya i d’altres patis dinàmics diferenciats per edats.A més d’un gran saló d’actes, capella i totes les aules necessàries per a la seua formació.

El nostre equip humà està format per persones amb una clara vocació per la docència i l’educació. Perquè l’única manera de donar el millor de cadascun, és fer les coses que realment t’apassionen.