Aquest curs, a partir del mes d’octubre, també comptarem amb el servei d’una Escola Matinera, per a tot l’alumnat del centre des de les 8:00h fins a les 8:55h tots els dies lectius del curs. Els objectius d’aquest programa són els següents:

  • Col·laborar en el desenvolupament de serveis del nostre centre educatiu que redunde en la millora de la qualitat educativa.
  • Participar en les mesures tendents a facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar, ajustant els horaris escolars a les exigències dels horaris laborals.
  • Enriquir el projecte educatiu del nostre centre, incorporant al mateix la realització d’activitats que introduïsquen l’educació en la salut, afavorint els hàbits d’higiene personal oci.
  • Crear instruments per a remoure els obstacles que impedisquen la integració de la dona en la vida laboral.
  • Fomentar l’autonomia dels xiquets tant a l’hora de prendre el desdejuni com en el moment de desplaçar-se pels diferents espais utilitzats per a realitzar el servei.
  • Facilitar la integració i col·laboració dels xiquets i xiquetes de diferents edats.

Les activitats que es realitzen, entre altres, són les següents:

  • Jocs Educatius. Es realitzaran gran varietat de jocs adaptats als alumnes segons les seues edats.
  • Taller de Lectura. Es llegiran contes al llarg de la setmana i posteriorment comentar-los fomentant el diàleg entre els xiquets i xiquetes.
  • Dins de la Escola Matinera tot l’alumnat que participa, té l’opció de desdejunar.