PROJECTe JORNADA CONTÍNUA

HORARI DE LES ACTIVITATS

Les activitats és realitzaran en horari de 15.30 h. a 17:00 h. de dilluns a divendres.

DISTRIBUCIÓ DE LES ACTIVITATS

DILLUNS i dimecres

Taller de natura

DIMARTS I DIJOUS

Contacontes

divendres

Expressió Corporal

INSCRIPCIÓ

Com ja coneixeu el centre té en marxa el pla específic de modificació de la jornada escolar, jornada contínua, en les etapes d’Infantil i Primària.

Durant les vesprades de la setmana, de dilluns a divendres, els professors organitzaran uns tallers a l’aire lliure i a la biblioteca del centre de 15.30 a 17.00. Les normes que regiran aquests tallers són:

  1. Són voluntaris.
  2. Els tallers són gratuïts i els alumnes només hauran d’aportar el material personal necessari per al desenvolupament del taller. 
  3. Per a participar en ells i tindre així́ una bona organització, s’hauran d’apuntar emplenant el formulari.
  4. Cada trimestre es tornarà  a obrir l’oferta de tallers.
  5. Només podran assistir als tallers aquells alumnes que s’hagen apuntat. (per organització de centre).
  6. Tot alumnat que s’apunte ha d’acudir al taller. Si no acudeix al taller haurà de justificar la no assistència. Amb tres faltes no justificades es donarà de baixa en el taller. Hauran de ser puntuals en l’entrada i les persones responsables de recollir-los a l’eixida.

Esperant la seua col·laboració per a un desenvolupament correcte d’aquestes activitats, que tenen com a objectiu cobrir les necessitats de les famílies.

La inscripció es realitzarà a través de *EDVOICE mitjançant l’enllaç que es manarà durant els següents períodes:

1r trimestre: 23 al 29 de setembre.

2n trimestre: 08 al 12 de desembre.

*3r trimestre: 09 al 14 de març.

MATERIAL que ha de portar cada alumne per al taller

TALLER DE NATURA:  Estoig amb llapis, goma, maquineta fer punta, colors, tissores i pegament.

CONTACONTES: Retoladors i colors