Segons la llei 34 de LLEI 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, dades fiscals del comerç:

Nom comercial: Col·legi Immaculada Concepció

Adreça postal: C/*Baix 22, CP 46400 Cullera– Espanya.

email: administracion@iccullera.com

Telèfon de contacte: (+34) 961720107

Identificació fiscal: CIF R4600020D

1. GENERAL

Les presents condicions de venda s’apliquen a qualsevol article comprat a Col·legi Immaculada Concepció a través de https://www.iccullera.com (d’ara en avant “el lloc”) i el client les accepta en confirmar la seua comanda. Col·legi Immaculada Concepció podrà modificar en qualsevol moment aquestes Condicions de Venda.

2. DISPONIBILITAT

Totes les comandes que es fan a través del Lloc estan subjectes a la seua disponibilitat i acceptació per part de Col·legi Immaculada Concepció  i aquesta es reserva el dret a modificar la gamma d’articles que es presenten en el Lloc i, especialment, podrà limitar a cada moment la quantitat d’articles que puga demanar el Client en una única sessió de compra.

3. REGISTRE I INFORMACIÓ PERSONAL

Per a poder fer una comanda a través del Lloc, el client no serà preceptiu un registre com a client.

4. PREUS, IMPOSTOS I DESPESES D’ENVIAMENT

Tots els preus que es mostren en els productes inclosos en el Lloc són amb IVA inclòs i no inclouen les despeses d’enviament i altres impostos aplicables, llevat que s’especifique el contrari. Els preus s’expressen en Euros. Col·legi Immaculada Concepció es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els preus i despeses d’enviament. Col·legi Immaculada Concepció aplicarà i complirà el Preu del Producte i les despeses d’enviament que es mostren en el Lloc en el moment de confirmació de la comanda. Si per algun error del sistema, el preu correcte d’un article fora diferent del publicat en el Col·legi Immaculada Concepció contactarà amb el client.

5. MÈTODES DE PAGAMENT

En Col·legi Immaculada Concepció es pot pagar per:

1) Pagament SEGUR amb targeta de crèdit/dèbit (Visa i *Mastercard)

Per a la seua major seguretat, els pagaments mitjançant targeta de crèdit seran processats a través del sistema *redsys, per la qual cosa és possible que haja de facilitar el seu codi de seguretat en la pàgina web del seu banc. En compliment de la legislació vigent a Espanya, hem d’emetre una factura per a compres superiors a 3.000€. En aquests casos, li sol·licitarem que ens facilite el seu NIF. En realitzar la comanda, el Client haurà d’introduir les dades de pagament en el formulari que corresponga. Col·legi Immaculada Concepció no guardarà el número de targeta de pagament ni el codi de seguretat del Client.

Els titulars de la targeta de pagament estan subjectes a controls de validació i autorització per part de l’entitat emissora de la targeta. Si l’entitat emissora de la targeta de pagament no autoritzara el pagament, el Client haurà de posar-se en contacte amb l’entitat emissora de la seua targeta per a solucionar el problema, no sent responsable Col·legi Immaculada Concepció dels retards o falta de lliurament que es puguen produir. En el cas que l’usuari efectue el pagament mitjançant targeta de crèdit, les dades bancàries seran transmesos mitjançant un protocol segur al banc encarregat de subministrar els respectius serveis de pagament electrònic remot, sense que tercer algun puga en cap cas tindre accés a ells. Tals dades no seran utilitzats per Col·legi Immaculada Concepció més que a fi de completar els procediments relatius a la compra, emetre els corresponents reembossaments en cas d’eventuals devolucions i previndre i informar les forces de policia en cas que es cometera o estiguera per ser comés algun frau.

6. COMANDES

Si fa una comanda a través del Lloc, el Client haurà de facilitar la informació personal que se li indique, com a adreça de lliurament, adreça de facturació i informació sobre la forma de pagament. Col·legi Immaculada Concepció ser reserva el dret a rebutjar, cancel·lar i anul·lar les comandes en qualsevol moment.

Després de realitzar la comanda a través del Lloc, el Client rebrà per correu electrònic una confirmació de recepció de comanda assignada per Col·legi Immaculada Concepció. És important que el Client conserve aquest número de referència de la comanda en cas que haja de fer alguna consulta relacionada amb el mateix en un futur. Col·legi Immaculada Concepció enviarà per correu electrònic una confirmació de la comanda, que representa l’acceptació de la comanda per part de Col·legi Immaculada Concepció.

4. DRET DE DESISTIMENT

Política de devolucions

RESUM:

Vosté té dret de desistiment reconegut per llei d’un termini de 15 dies hàbils des de la compra.

LLEI 3/2014, DE 27 DE MARÇ

Descripció del dret de desistiment (Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris BOE la Llei 3/2014, de 27 de març):

Com a consumidor i usuari disposarà d’un termini de quinze dies hàbils per a exercir el dret de desistiment. Serà la llei del lloc on s’ha entregat el bé objecte del contracte o on haguera de prestar-se el servei, la que determine els dies que han de considerar-se hàbils.

El termini es computarà des de la recepció del bé objecte del contracte o des de la celebració d’aquest si l’objecte del contracte fora la prestació de serveis.

L’exercici d’aquest dret no requereix justificar la seua decisió.

L’exercici del dret de desistiment dona lloc al reembosse de les sumes abonades pel consumidor en un termini màxim de 30 dies des de l’exercici d’aquest dret.

REINTEGRAMENT

Pel fet que els serveis que embene Col·legi Immaculada Concepció poden incloure en el preu parteix del grup haurà de posar-se en contacte amb administracion@iccullera.com per a una correcta informació sobre la devolució.

5. DISPOSICIONS VÀRIES

Jurisdicció i Dret aplicable. El que es disposa en aquestes Condicions de Venda es regirà pel que s’estableix en les lleis d’Espanya. Així mateix, el contracte per a la compra dels productes i els conflictes o reclamacions relacionades amb el mateix es regiran pel que s’estableix en les lleis d’Espanya. A excepció del que s’estableix per la Llei, el Client i Col·legi Immaculada Concepció accepten que els tribunals de València (Espanya) tindran jurisdicció exclusiva.