La tecnologia evoluciona i continua provocant transformacions en diversos àmbits de la nostra vida personal, social i professional. Des del col·legi no hem sigut aliens a l’impacte i repercussions d’aquests canvis participant en processos d’innovació a través de la implantació i ús de tecnologia a les aules.

La innovació educativa no es limita a introduir i aplicar noves tecnologies a les aules sinó que aquest ha induït un canvi metodològic que contribueix a la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge. Des d’aquest enfocament, es concep la tecnologia com una important eina al servei de la didàctica, facilitadora del canvi metodològic alhora que motivadora per a alumnat i professorat en un context d’aula global i de coneixement lliure i compartit. L’ús de tecnologia mòbil és un motor important en el canvi necessari per a abordar les línies d’innovació educativa més prioritàries en l’actualitat: model competencial, aprenentatge constructiu i connectiu, entorns personals d’aprenentatge, educació en valors, plataformes d’elearning, animació lectora, ensenyament bilingüe, atenció educativa a la diversitat, aprenentatge en les xarxes socials, etc.

Entra en Aula ClickTabDS i deixa que el professor guie la teua tauleta durant tota la classe. Rep les seues explicacions i consells directament des de la seua tauleta a la teua pantalla, col·labora amb els teus companys en la pissarra compartida, participa en emocionants concursos interactius, o simplement rep i envia les teues activitats diàries. Tot això sota la millor direcció, la del teu professor.
… Interactua, col·labora, aprén
Gràcies a l’administració delegada la teua tauleta sempre estarà sota les polítiques de seguretat i ús establides pel teu centre. Oblida’t d’instal·lar Apps o realitzar configuracions, ja que els perfils dinàmics aniran canviant la teua tauleta durant tot el dia perquè només apareguen les Apps i continguts que necessites segons si estàs en classe, d’excursió o a la teua casa.
… Evitant distraccions

Sent la tranquil·litat de tindre a la teua disposició a l’equip de suport de *ClickTabDS per a rebre assistència remota il·limitada. A més si tens una *ClickTabDS gaudeix de la visita del tècnic perquè no hages de desplaçar-te, d’una tauleta de substitució durant la seua reparació o de la cobertura integral de peces. Fins i tot estaràs cobert davant sinistres amb una tarifa fixa per sinistre de 49,90 €.

CONTACTE DE SUPORT

NORMES D'ÚS DE LES TABLETS A L'AULA