El Col·legi Immaculada Concepció-Fundació Bou, seguint amb el seu compromís i fi social i fundacional envers determinats col·lectius, ofereix un llistat de descomptes aplicables sobre el material, menjador i escolarització, que es troben determinats en aquesta pàgina.

Qualsevol alumne que complisca els requisits i condicions exigits per a cadascun d’ells, podrà sol·licitar, dins dels terminis establits, el descompte/beca pertinent emplenant el formulari següent, adjuntant la documentació necessària a aquest efecte, d’acord amb la taula següent:

Concepte Descompte Percentatge Documentació
Material Escolar
Família Nombrosa General i Especial
10%*
Carnet Família Nombrosa (en vigor)
Comedor Escolar
Família Nombrosa General i Especial
25%*
Carnet Família Nombrosa (en vigor)
Material, Menjador Escolar, Activitats Complementàries
Beca Orfandat
100%
Llibre de família, Certificat d'empadronament col·lectiu de l'Ajuntament
Alumnat Risc d'Exclusió Social
Exclusió Social
a determinar
Documentació que es vulga aportar per a justificar la situació: RENDA, Qualsevol altra documentació que acredite situació extrema que siga considerada com a tal per la Comissió de Selecció.

* Aquest descompte serà efectiu sempre que TOTS els membres que formen part del carnet de família nombrosa siguen alumnes actius del centre.

Els descomptes no són acumulables

Per a sol·licitar qualsevol d’aquestes ajudes heu d’entrevistar-vos amb la Direcció del Centre i emplenar la sol·licitud corresponent.