E. Secundària

CARMEN GIRBÉS

ENGLISH

TUTORA ESO1

ISABEL GÓMEZ

FyQ / TECNOLOGIA / MATEMÀTIQUES

TUTORA ESO2

SAMUEL BORJA

HISTÒRIA / LENGUA

TUTOR ESO3

DOLORS TUR

LLENGUA / LLATÍ

TUTORA ESO4

MARIÉN NOGUÉS

MATEMÀTIQUES/ INFORMÀTICA

JORGE CASTELLÓ

RELIGIÓ / ECONOMIA

PAU CISCAR

BIOLOGIA/GEOLOGIA / MATEMÀTIQUES

Mª CARMEN ORTÍ

EDUCACIÓ PLÀSTICA

CARMEN CARRERES

FILOSOFIA

AIDA GARCÍA

MÚSICA

ENRIQUE FRANCISCO

EDUCACIÓ FÍSICA

LA NOSTRA EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

D’acord amb la dinàmica del nostre centre i segons el seu Model Educatiu, en aquesta etapa educativa es continua atenent personalment cada alumne per a facilitar-li el millor rendiment de les seues qualitats, en continuïtat amb l’iniciat en els cursos anteriors.

material

BLOG