Departament d'Orientació

El centre disposa de:

  • Un Gabinet Psicopedagògic.
  • Una aula d’Educació Especial d’ajuda a la Integració de Primària.
  • Una aula d’Educació Especial d’ajuda a la Integració de E.S.O.
  • Un aula d’Audició i Llenguatge de Primària

AURORA RUBIO

CAP DEP. ORIENTACIÓ

LUCÍA PUIG

PT PRIMÀRIA

ALICIA FUENTES

PT ESO

PATRICIA SAMANIEGO

AyL

NOTICIES