El centre disposa de:

  • Un Gabinet Psicopedagògic.
  • Una aula d’Educació Especial d’ajuda a la Integració de Primària.
  • Una aula d’Educació Especial d’ajuda a la Integració de E.S.O.
  • Un aula d’Audició i Llenguatge de Primària

AURORA RUBIO

CAP DEP. ORIENTACIÓ

Mail-bulk

LUCÍA PUIG

PT PRIMÀRIA

Mail-bulk

ALICIA FUENTES

PT ESO

Mail-bulk

PATRICIA SAMANIEGO

AyL

Mail-bulk

NOTICIES