Educació

Primària

Els alumnes consoliden de manera permanent els hàbits de treball cooperatiu i individual, així com noves estratègies de pensament

pauprim

EQUIP DOCENT

INMA VALLET

MESTRA PRIMÀRIA

TUTORA PRI1

Mail-bulk

NATALIA BELDA

MESTRA PRIMÀRIA

TUTORA PRI2

Mail-bulk

MARC GRAU

MAESTRO PRIMARIA

MAESTRO 3PRI

Mail-bulk

SARA SAPIÑA

MESTRA PRIMÀRIA

TUTORA PRI3 / MUSICA

Mail-bulk

ÓSCAR SELFA

MESTRE PRIMÀRIA

TUTOR PRI4

Mail-bulk

DAVID MAGRANER

MESTRE PRIMÀRIA

TUTOR PRI5

Mail-bulk

ALICIA FUENTES

MESTRA PRIMÀRIA

TUTORA PRI6

Mail-bulk

ELIO JARDÓN

MESTRE PRIMÀRIA

MESTRE PRI6

Mail-bulk

ENRIQUE FRANCISCO

MESTRE PRIMÀRIA

EDUCACIÓ FÍSICA

Mail-bulk

AMOR MELÓ

MESTRA PRIMÀRIA

ENGLISH TEACHER

Mail-bulk

LUCÍA PUIG

MESTRA PRIMÀRIA

PT

Mail-bulk

PATRICIA SAMANIEGO

MESTRA PRIMÀRIA

AyL

Mail-bulk

Metodologia

L’Educació Primària és una Etapa Educativa organitzada en sis cursos.

En aquesta etapa educativa es fomenta el desenvolupament de totes les intel·ligències per a aconseguir la comprensió a partir del propi estil d’aprenentatge. El procés d’ensenyament-aprenentatge s’enriqueix amb la programació del currículum tenint en compte les Intel·ligències Múltiples/Competències Bàsiques, l’aprenentatge de la Llengua Estrangera i altres Continguts Curriculars i Estratègies de pensament integrades en l’aprenentatge de les diferents àrees.

Conéixer altres llengües permet a l’alumne ampliar el seu coneixement sobre la realitat. No sols implica l’aprenentatge de noves paraules, sinó entendre i respectar la història altres persones i vincular-la a una situació positiva.

Els projectes de comprensió amb intel·ligència múltiple busquen arribar a una comprensió profunda i desenvolupar el pensament d’alt nivell mitjançant acompliments que integren les intel·ligències múltiples d’Howard *Gardner.

La incorporació de llengües estrangeres des de xiquets és una oportunitat per a apreciar la distinció entre diferents cultures. A través de les nostres mestres, els xiquets aprenen la importància dels valors ètics i les diferents formes de comportament gràcies a les històries. A més, destinem un espai a grups reduïts fomentant la pràctica de la parla.

Apostes educatives

Els alumnes incorporen gradualment l’ús de la tecnologia per a poder integrar-la dins del seu estudi i treball, són guiats pel professorat per a incorporar l’ètica corresponent a aquest camp educatiu. 

Tablet

Projecte

Els alumnes aprenen a través d’un procediment didàctic mitjançant el qual es busca formar competències en els estudiants a través de la realització d’un projecte en grup o subgrups

Projectes

Treball per

ESCOLETA

LA INMACULADA

EDUCACIÓ

INFANTIL

EDUCACIÓ

SECUNDÀRIA