E. Primària

INMA VALLET

MESTRA PRIMÀRIA

TUTORA PRI1

AROA GARCÍA

MESTRA PRIMÀRIA

TUTORA PRI2

Mª TERESA FERRIS

MESTRA PRIMÀRIA

TUTORA PRI3

ÓSCAR SELFA

MESTRE PRIMÀRIA

TUTOR PRI3

SARA SAPIÑA

MESTRA PRIMÀRIA

TUTORA PRI4 / MUSICA

NATALIA BELDA

MESTRA PRIMÀRIA

TUTORA PRI5

DAVID MAGRANER

MESTRE PRIMÀRIA

TUTOR PRI6 / EDUCACIÓ FÍSICA

ALICIA FUENTES

MESTRA PRIMÀRIA

MESTRA 4PRI

ELIO JARDÓN

MESTRE PRIMÀRIA

MESTRE 6PRI

ENRIQUE FRANCISCO

MESTRE PRIMÀRIA

MESTRE 1PRI

AMOR MELÓ

MESTRA PRIMÀRIA

ENGLISH TEACHER

LUCÍA PUIG

MESTRA PRIMÀRIA

PT

PATRICIA SAMANIEGO

MAESTRA PRIMARIA

AyL

LA NOSTRA EDUCACIÓ PRIMARIA

L’Educació Primària és una Etapa Educativa organitzada en sis cursos.

En aquesta etapa educativa es fomenta el desenvolupament de totes les intel·ligències per a aconseguir la comprensió a partir del propi estil d’aprenentatge. El procés d’ensenyament-aprenentatge s’enriqueix amb la programació del currículum tenint en compte les Intel·ligències Múltiples/Competències Bàsiques, l’aprenentatge de la Llengua Estrangera i altres Continguts Curriculars i Estratègies de pensament integrades en l’aprenentatge de les diferents àrees.

MATERIAL

PROJECTES

BLOG