E. Primària

Educació

Primària

Els alumnes consoliden de manera permanent els hàbits de treball cooperatiu i individual, així com noves estratègies de pensament

pauprim

EQUIP DOCENT

NATALIA BELDA

MESTRA PRIMÀRIA

TUTORA PRI1

INMA VALLET

MESTRA PRIMÀRIA

TUTORA PRI2

Mª TERESA FERRIS

MESTRA PRIMÀRIA

MESTRA PRI3

SARA SAPIÑA

MESTRA PRIMÀRIA

TUTORA PRI3 / MUSICA

ÓSCAR SELFA

MESTRE PRIMÀRIA

TUTOR PRI4

DAVID MAGRANER

MESTRE PRIMÀRIA

TUTOR PRI5

ALICIA FUENTES

MESTRA PRIMÀRIA

TUTORA PRI6

ELIO JARDÓN

MESTRE PRIMÀRIA

MESTRE PRI6

ENRIQUE FRANCISCO

MESTRE PRIMÀRIA

EDUCACIÓ FÍSICA

AMOR MELÓ

MESTRA PRIMÀRIA

ENGLISH TEACHER

LUCÍA PUIG

MESTRA PRIMÀRIA

PT

PATRICIA SAMANIEGO

MESTRA PRIMÀRIA

AyL

Metodologia

L’Educació Primària és una Etapa Educativa organitzada en sis cursos.

En aquesta etapa educativa es fomenta el desenvolupament de totes les intel·ligències per a aconseguir la comprensió a partir del propi estil d’aprenentatge. El procés d’ensenyament-aprenentatge s’enriqueix amb la programació del currículum tenint en compte les Intel·ligències Múltiples/Competències Bàsiques, l’aprenentatge de la Llengua Estrangera i altres Continguts Curriculars i Estratègies de pensament integrades en l’aprenentatge de les diferents àrees.

Conéixer altres llengües permet a l'alumne ampliar el seu coneixement sobre la realitat. No sols implica l'aprenentatge de noves paraules, sinó entendre i respectar la història altres persones i vincular-la a una situació positiva.

Els projectes de comprensió amb intel·ligència múltiple busquen arribar a una comprensió profunda i desenvolupar el pensament d'alt nivell mitjançant acompliments que integren les intel·ligències múltiples d'Howard *Gardner.

La incorporació de llengües estrangeres des de xiquets és una oportunitat per a apreciar la distinció entre diferents cultures. A través de les nostres mestres, els xiquets aprenen la importància dels valors ètics i les diferents formes de comportament gràcies a les històries. A més, destinem un espai a grups reduïts fomentant la pràctica de la parla.

Apostes educatives

Els alumnes incorporen gradualment l’ús de la tecnologia per a poder integrar-la dins del seu estudi i treball, són guiats pel professorat per a incorporar l’ètica corresponent a aquest camp educatiu. 

Tablet

Projecte

Els alumnes aprenen a través d’un procediment didàctic mitjançant el qual es busca formar competències en els estudiants a través de la realització d’un projecte en grup o subgrups

Projectes

Treball per

ESCOLETA

LA INMACULADA

EDUCACIÓ

INFANTIL

EDUCACIÓ

SECUNDÀRIA