Families Centre

CALENDARIO ESCOLAR

Legislació que aplica:

RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2021/2022.

‪Ací us deixem la dates més destacades  📚🖍✂📖🖍✏📝 ‬👇🏻

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA

HORARIS OCTUBRE / MAIG

UNIFORMITAT

PITET

falda

PANTALÓ CURT

PANTALÓ LLARG

POLO MÀNEGA CURTA

POLO MÀNEGA LLARGA

JAQUETA PUNT

forro polar

JAQUETA XANDALL

PANTALÓ XANDALL

pantalon chandal largo

PANTALÓ CURT

SAMARRETA

WEB FAMILIA

INTRODUCCIÓ

ITACA, el projecte desenvolupat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per a modernitzar la gestió administrativa i acadèmica dels centres educatius de la Comunitat Valenciana. ITACA disposa d’informació amb la qual “connectar” amb les famílies, ajudant-los a sentir-se més ben informats sobre l’evolució educativa dels seus fills i permetent-los establir vies de comunicació alternatives amb el centre.

QUÉ ÉS WEB FAMÍLIA?

Web Familia (https://familia2.edu.gva.es) és el portal des del qual els pares o els tutors legals podran veure les notes dels seus fills o tutelats, el registre de faltes o retards a classe, el calendari d’avaluacions i activitats extraescolars, i els missatges que els docents desitgen fer arribar per aquesta via de comunicació. Hi ha pares que per qüestions de treball poden tindre dificultats per a establir una relació estreta amb els professors dels seus fills. Per a ells, aquesta web suposarà una alternativa molt atractiva amb la qual conciliar el treball i la seua vida familiar. I per a no haver d’estar pendent de la web, ITACA també permet subscriure’s a ser notificat en l’e-mail quan estiguen disponibles les notes, els fills falten o es retarden en classe, etc.

QUINS REQUERIMENTS DE CONNEXIÓ S’EXIGEIXEN?

Els requeriments són molt bàsics. Qualsevol ordinador o dispositiu mòbil amb el qual es navegue habitualment per Internet és suficient. Els navegadors habituals estan suportats.

CÓM ACCEDIM A ESTA WEB?

Des de la pÀgina https://familia2.edu.gva.es, accessible des del portal de la Conselleria, i una vegada introduït el nostre NIF complet i la contrasenya (que ens arribarà per correu electrònic), la pàgina web ens mostrarà la informació dels nostres fills.

COM SOL·LICITAR L’ACCÉS I ACONSEGUIR LA CLAU?

El pare o tutor legal de l’alumne ha de presentar una sol·licitud en el centre. El sol·licitant haurà d’estar registrat com a familiar de l’alumne (si no ho està, haurà d’aportar dades bàsiques –NIF, nom i cognoms, dades de contacte), i haurà d’especificar amb claredat l’e-mail de contacte. El centre disposa d’una opció amb la qual generar i enviar de manera automàtica la clau. Aquesta clau arribarà de forma totalment anònima a l’e-mail que aporta el sol·licitant.

QUINES VALIDACIONS ES FA EN EL CENTRE PER A DONAR AQUEST ACCÉS Al PARE/MARE O TUTOR?

El centre és responsable d’assegurar que el sol·licitant és tutor legal de l’alumne, podent sol·licitar la documentació acreditativa en cas de dubte. Sense tutela no hi ha accés a la informació de l’alumne.

QUÈ OCORRE SI TINC DIVERSOS FILLS EN EL MATEIX CENTRE O EN DIFERENTS CENTRES?, HE DE RECORDAR UNA CLAU PER CADA FILL?

Cada centre genera una clau d’accés única (que rebrà per email), vàlida per a tots els fills que tinga matriculats en ell. En el cas que els seus fills estiguen matriculats en centres diferents, tindrà diferents claus d’accés. Una vegada dins, tindrem l’opció de canviar la clau inicial per una més senzilla de recordar. Si posem la mateixa contrasenya que teníem per a altres centres, la pròxima vegada que entrem veurem la informació de tots ells alhora.

COM EM SUBSCRIC PER A REBRE NOTIFICACIONS?

La subscripció a notificacions d’informació associada als nostres fills es realitza en la pròpia pàgina web. Allí trobarem una secció en la qual triar la informació que ens interessa, i el compte de correu electrònic al qual desitgem que ens arriben els avisos.

QUÈ FER EN CAS DE PÈRDUA DE LA CLAU D’ACCÉS?

Existeixen dues opcions per a generar una nova contrasenya:

  • Des de la pàgina https://familia2.edu.gva.es en prémer en “Va oblidar la seua contrasenya?” apareixerà una nova finestra on ha d’introduir el seu nom d’usuari (número de document d’identitat), el compte de correu electrònic proporcionada al centre educatiu i prémer el botó “Regenerar contrasenya”.
  • Pot dirigir-se al centre on estiga matriculat el seu fill o filla i presentar de nou la sol·licitud (o la còpia de la *anteior), indicant clarament la seua adreça de correu electrònic. El centre tornarà a tramitar aquesta sol·licitud per a generar una nova clau que es rebrà de manera anònima en l’adreça de correu electrònic especificada en la sol·licitud.

QUÈ TENIM PREPARAT?