Escoleta

La Inmaculada

Hi ha un temps on comença la màgia, un lloc on les il·lusions prenen forma, ací on tots els somnis caben… Vols saber més d’aquest màgic lloc? Acompanya’ns!

EQUIP DOCENT

PILAR DE LOS SANTOS

INFANTIL AULA VERDA

Mail-bulk

ANA JIMÉNEZ

INFANTIL AULA TARONJA

Mail-bulk

EVA GIMÉNEZ

SUPORT ESCOLETA

Mail-bulk

El país dels nanets

coneix-nos

MetodologIa

En l’Escoleta “Inmaculada” tenim especial consideració amb els nivells evolutius i maduratius de les diferents etapes de desenvolupament cognitiu i sensorial pel qual passen el xiquets de les edats compreses entre 1 i 3 anys, és per això que utilitzem una metodologia capaç d’adaptar-se a cada alumne en concret de la manera més individualitzada possible perquè sabem que, dins d’aquestes etapes, cada xiquet té el seu propi ritme biològic el qual ha de respectar-se sempre.

A més, l’Escoleta pretén crear un vincle d’unió amb les següents etapes d’escolarització dins de la nostra escola, és per aquest motiu que treballem incorporant metodologies d’etapes posteriors, adaptant-les sempre als nivells maduratius dels nostres alumnes.

A continuació, passem a detallar alguns dels aspectes fonamentals de la nostra metodologia.

C.M.D.T.E.

Es tracta de l’eix fonamental de la nostra metodologia. Apostem per aquest mètode per a la nostra etapa perquè s’adapta a cada xiquet tenint en compte el seu nivell de desenvolupament cognitiu i no la seua etapa cronològica.

Partim de les etapes evolutives en les quals ens trobem en aquest primer cicle d’infantil, aquestes són:

Etapa neonatal.
Etapa de sòl.
Etapa de bipedestació.
Etapa de monopedestació.
Etapa de lateralització.

Cadascuna d’aquestes etapes conté 6 paràmetres que indiquen el nivell de desenvolupament en què es troba el xiquet: to  neuromotor, psicomotricitat, percepció, ritme i control, comunicació i llenguatge i capacitat d’adaptació (aquest últim és molt important perquè ens permet observar i analitzar el perquè el xiquet fa o no el que requereix l’etapa)

El mètode busca potenciar aquestes etapes adaptant-se en cada xiquet perquè aconsegueixen aconseguir-les en benefici del seu propi desenvolupament i sempre en harmonia aconseguisc mateix i amb el seu entorn.

Per això i perquè el xiquet desenvolupe i potencie al màxim cadascun dels seus paràmetres dins de les etapes en què ens centrem, en la *Escoleta, dia a dia, treballem gran quantitat de circuits i activitats psicomotores que impliquen tant la motricitat grossa com la fina, la qual cosa, ajudarà a desenvolupar correctament cada àrea del cervell. Un exemple del qual es treballa amb aquest mètode és la lateralitat que implica el correcte desenvolupament dels dos hemisferis cerebrals, base de tot el procés cognitiu, per a fer-lo ens ajudem també dels colors bàsics verd i roig, per a fer referència a la part dreta i esquerra del cos respectivament.

A més, ampliem aquest mètode amb diferents projectes i activitats complementàries que ens ajuden a ampliar, reforçar i consolidar els continguts treballats.

entusiasmat

Així doncs, utilitzem ”Entusiasmat” com a eina de treball per a presentar als més xicotets diferents conceptes matemàtics com puguen ser signes, números o operacions senzilles, de manera que els alumnes es van familiaritzant amb aquest món matemàtic a través d’una ruta auditiva i visual. Sabem que treballem amb una etapa en què els xiquets disposen d’un cervell “esponja”, capaç d’absorbir i retindre gran quantitat d’informació.

PLURILINGÜÍME

L’Escoleta està dins del Projecte Lingüístic del centre, per això iniciem als nostres alumnes amb el plurilingüisme, ja que es tracta d’un aspecte fonamental dins de l’educació de l’alumnat en l’actualitat. En concret a l’Escoleta utilitzem tant llengua valenciana com castellana i, a més, introduïm la llengua anglesa.

Per a fer-ho, utilitzem les tres llengües per a les diferents expressions de cortesia (saludar-nos, acomiadar-nos…) també amb els dies de la setmana, l’oratge, els colors, o qualsevol que siga el concepte que s’estiga treballant en aqueix moment, a més coneguem i interpretem diverses cançons en les tres llengües, cosa que ens prepara la ruta fonològica per al nou idioma.

FESTES I CELEBRACIONS

En l’Escoleta celebrem tant els aniversaris de tots els nostres alumnes com les festes que ens acompanyen al llarg de l’any. Aquestes ultimes, sempre les realitzem les dues aules conjuntament.

A més, cada trimestre, aprofitem una d’aquestes ocasions especials per a ajuntar-nos amb el segon cicle d’infantil i celebrar-lo junts d’una manera especial, fomentant el vincle intercicles ja que pensem que podem aprendre molt dels nostres companys majors i els qui sap si també nosaltres tenim alguna cosa que ensenyar-los…

PASTORAL

L’ Escoleta també forma part de la comissió de Pastoral del centre, així se celebren tots els temps litúrgics, com l’Advent (benedicció de la corona), el festival de Nadal, “La Niña María” (festa del col·legi), la Quaresma, l’ofrena de flors de San José…. Sempre adaptat per a aquesta etapa.

També es participa en les campanyes solidàries del centre com els esmorzars solidaris per a Càritas i per al projecte “Vamos con Ghana’s”.

PROJECTES

Dins de la nostra programació duem a terme tres projectes generals que es corresponen amb cadascun dels tres trimestres.
Cada aula té establits els seus propis objectius en relació en l’etapa evolutiva en què es troben els alumnes.

Entre els objectius que es treballen, els més generals són:

AULA 1

 • Seguir les indicacions de la mestra.
 • Relacionar-se amb els companys i ser capaç de respectar-los.
 • Ser capaç de respectar els torns d’espera.
 • Tindre un control estàtic i dinàmic del cos.
 • Identificar la identitat pròpia.
 • Identificar situacions perilloses.
 • Adquirir autonomia en la realització de rutines i hàbits.
 • Reconéixer animals domèstics.
 • Descobrir plantes amb flor.
 • Iniciar-se amb el coneixement d’utilitats de l’aigua.
 • Discriminar els colors: blau, roig, verd i groc.
 • Reconéixer el cercle.
 • Descobrir els elements de les estacions.
 • Millorar la pronunciació i el vocabulari.
 • Observar, identificar i nomenar algunes imatges.
 • Iniciar-se amb  l’ús d’instruments musicals senzills.
 • Participar amb activitats musicals.
 • Realitzar traços, estampacions, puntejats i pastats.
 • Realitzar moviments psicomotors.

AULA 2

 • Seguir les indicacions de la mestra.
 • Relacionar-se amb els companys i ser capaç de respectar-los.
 • Ser capaç de respectar els torns d’espera.
 • Controlar el cos: assegut, tombat i dempeus.
 • Identificar situacions perilloses.
 • Participar en les rutines i hàbits.
 • Identificar flors i fruit d’algunes plantes.
 • Reconéixer animals domèstics.
 • Conéixer els colors: roig, blau, verd i groc.
 • Agrupar objectes pel seu color.
 • Reconéixer els conceptes: molts/pocs, dins de/fora.
 • Reconéixer les formes geomètriques: cercle, quadrat i triangle.
 • Descobrir elements de les estacions.
 • Iniciar-se amb la descripció d’objectes i animals.
 • Realitzar traços circulars i d’un costat a un altre.
 • Realitzar traços, estampacions, puntejats i pastats.
 • Aconseguir posar-se dempeus sense punts de suport.
 • Iniciar-se amb l’aprenentatge de nocions matemàtiques.
 • Gaudir amb l’aprenentatge de la llengua estrangera.
 • Realitzar moviments psicomotors.

Les activitats que es duen a terme, estan programades en relació aquests objectius. Cal tindre en compte que apostem per una metodologia flexible, oberta i adaptada a cada xiquet, per la qual cosa, apliquem el CMDTE amb aquests projectes que impliquen la creació de vincles entre el qual s’aprén i es viu dins de l’aula i l’entorn que els envolta, a la realitat. És una forma d’aprenentatge interdisciplinària, basada en les competències, que ens permet que els xiquets comencen a “aprendre a aprendre”.
Busquem una manera de treballar significativa perquè aquests primers anys són la base per a la resta de la seua vida.
A més d’aquests tres projectes anuals, duem a terme un anual que és el “llibre viatger” amb el qual la mascota de cada aula viatja a cadascuna de les cases dels nostres alumnes per a després explicar-nos les coses que han fet.

EDUCACIÓ

INFANTIL

EDUCACIÓ

PRIMÀRIA

EDUCACIÓ

SECUNDÀRIA