Calendari Escolar 2022/2023

Calendari Escolar 2022/2023

1.- INICI I FI DE CURS:
Segons la RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2022:
Les activitats escolars del curs acadèmic 2022-2023 s’iniciaran i finalitzaran, en funció dels ensenyaments cursats, en les dates següents:
1. En Educació Infantil i Educació Primària, s’iniciaran el 12 de setembre de 2022 i finalitzaran el 21 de juny de 2023.
2. En Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat s’iniciaran el 12 de setembre de 2022 i finalitzaran el 21 de juny de 2023.

2.- VACANCES:
Els períodes de vacances del curs 2022-2023 seran els següents:
1.- Vacances de Nadal: des del 23 de desembre de 2022 al 6 de gener de 2023, tots dos inclusivament.
2. Vacances de Pasqua: des del 6 al 17 d’abril de 2023, tots dos inclusivament.

3.- DIES FESTIUS:
Durant aquest curs escolar seran festius els dies següents:
12 d’octubre, Festa Nacional d’Espanya.
1 de novembre, Festa de tots els Sants.
6 de desembre, Dia de la Constitució.
8 de desembre, Dia de la Immaculada Concepció.
1 de Maig Dia Internacional dels Treballadors.

4.- FESTIUS LOCALS (MIA i Consell Escolar Municipal)
Durant aquest curs escolar els festius determinats pel M.I.A i el Consell Escolar Municipal són:
31 d’Octubre, Puente Tots els Sants.
05 de Desembre, Pont de la Constitució.
17 de març, Setmana Fallera.
17 d’Abril, Sant Vicent.
21 d’Abril, Disfresses Festes del Poble.

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2022, del director general de Centres Docents per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2022-2023 en la Comunitat Valenciana.

Ple del M.I.Ajuntament de Cullera en data 31 de maig de 2022

Consell Escolar Municipal en data 20 de juliol de 2022
Llibres i Material Curs 22/23

Llibres i Material Curs 22/23

El Col·legi empra diversos recursos didàctics, entre aquests recursos, destaquen els llibres de text i l’abundant material elaborat per l’equip docent per a cada etapa educativa. Una part d’aquests materials es comparteix amb els alumnes a través de la plataforma tecnològica. Tot el Col·legi està dotat de xarxa wifi i de pantalla interactives que faciliten l’aprenentatge. Així mateix, considerem essencial que existisca un currículum digital que prepare als nostres alumnes per a afrontar els diferents reptes i oportunitats que planteja a tots el món digital. És important que aprenguen a emprar diferents dispositius, comprenent els seus riscos i els seus grans avantatges des d’un entorn educatiu.

FORMES I TERMINIS D'ABONAMENT

L’abonament del material per a aquest curs es realitzarà de manera en línia a la botiga del col·legi  (www.iccullera.com/tienda) fins al dia 6 de setembre de 2022.

També es podrà realitzar l’abonament en administració els dies 5 i 6 de setembre de 12.00 a 14.00 hores.

Els tutors dels alumnes que porten material específic es posaran en contacte amb ells a principi de curs per a indicar-los quina quantitat han d’abonar.

lliurament de justificants d'abonament

El justificant d’abonament s’haurà d’enviar per e-mail al tutor del grup corresponent.

També es podrà entregar el justificant de manera presencial al tutor de 13.00 a 14:*00h els *siguentes dies:

Dia Grups
2 de setembre
ESO / 5PRI / 6PRI
5 de setembre
1PRI / 2PRI / 3PRI / 4PRI
6 de setembre
INFANTIL

LLISTAT LLIBRES 22/23

INFANTIL 3

INFANTIL 4

INFANTIL 5

consultes, dubtes i aclariments

Organisme e-mail Horari Presencial
Administració
Dilluns de 9:00 a 10:00h
Caporalia
Dimarts a Divendres de 12:00 a 13:00h.
Direcció
cita prèvia
VENDA UNIFORMITAT CURS 22/23 (HORARI ESTIU)

VENDA UNIFORMITAT CURS 22/23 (HORARI ESTIU)

Estimades famílies:

Ens dirigim a vostés per a comunicar-los que a partir de hui la uniformitat de l’alumnat, tant de diari com esportiva, es podrà adquirir a través dels següents canals del col·legi:

 • Botiga en línia de la web: https://www.iccullera.com/familias/tienda-on-line/
 • Presencial en porteria. (No disponible fins a setembre que informarem de l’horari)

Les peces adquirides a través de la botiga en línia es recolliran:

JULIOL: Dimarts / Dijous següent a la data de realització de la comanda (de 11h a 13h).

AGOST: Les comandes realitzades durant el mes d’agost es recolliran el dia 2 de setembre.

QUEDEM A LA SEUA DISPOSICIÓ, 

MOLTES GRÀCIES

3ª Jornada MIAC: Activat+

3ª Jornada MIAC: Activat+

COMPARTIM INNOVACIÓ EDUCATIVA

El passat 12 de març el Col·legi Immaculada Concepció va participar com tallerista en la 3a Jornada MIAC: Activat+ que es va realitzar en el Col·legi Internacional Albereda d’Osuna a Madrid. Durant aquestes jornades vam poder estar en contacte amb persones capdavanteres en innovació educativa en tots els àmbits. Comencem el matí amb una reflexió sobre el paper del “Mestre de hui” duta a terme per En Fernanado Botella on vam veure el paper tan important que exercim per a la societat i per als nostres alumnes des de l’aula com a facilitadors, col·laboradors i guies del seu aprenentatge. Un aprenentatge des del cor, de cor a cor, on l’alumne és el centre i les tècniques i tecnologies educatives tenen la seua fi. 

Passem després a compartir tallers i experiències amb altres centres educatius. Nosaltres portem la nostra experiència i manera de treballar la Geografia i Història en 2n d’ESO a través de la ludificació: “Històries de foc i gel”. Aquest projecte s’ambienta en la sèrie Joc de Trons, en ell els alumnes treballen els processos històrics de la Història medieval i moderna d’Europa, Espanya i la Comunitat Valenciana durant el primer i el segon trimestre del curs escolar d’una manera lúdica i eficaç.

Aquest projecte naix d’una anàlisi seriosa sobre l’adquisició de coneixements per part de l’alumnat. Els aprenentatges desenvolupats eren deficients i poc significatius, no s’arribaven a desenvolupar metaconceptes associats al pensament històric: causa i conseqüència, rellevància històrica o interpretació del passat i, simplement, s’implementava un aprenentatge memorístic i reproductiu, “aprenc i vomite el que he memoritzat per a aprovar un examen”. 

Partint d’aquest paradigma vam entendre que no era incapacitat dels estudiants, sinó que havíem de canviar alguna cosa per a motivar als alumnes davant la matèria. Per tot això, fem un canvi metodològic amb l’objectiu de millorar els resultats, motivar l’aprenentatge i treballar valors humans i ciutadans, tan importants en el nostre projecte educatiu.

Ens plantegem ludificar per a motivar als alumnes, però tenint en compte quin tipus d’activitats havíem de generar per a modelar al final persones aptes per a viure en societat, per la qual cosa la ludificació en si no havia de ser més que un mitjà per a això. Hem aconseguit generar un aprenentatge significatiu de la història, els alumnes estan motivats a través d’una narrativa, missions i reptes que els permeten desenvolupar-se tant a nivell individual com col·lectiu.

Tot aquest treball es realitza principalment a través d’un suport digital creat per professors per a alumnes, partint de les seues inquietuds per a cridar la seua atenció. Totes les tasques i reptes que es plantegen s’avaluen a través de rúbriques i llistes d’acarament que els alumnes tenen prèviament, en les quals se’ls indica que se’ls demanarà i ells saben per endavant que han de fer per a obtindre la màxima puntuació. Tot aquest procés ve al seu torn guiat pel professor d’aula de la matèria el qual els proporciona el *feed-back necessari per a obtindre els millors resultats possibles i indicar-los en quin grau s’ha adquirit aprenentatge.

El Col·legi Immaculada Concepció – Fundació Bou és un col·legi concertat Diocesà que abasta des d’Educació Infantil 1 any fins a 4t de l’ESO. 

Estem centrats en l’educació a través d’una identitat catòlica, en un entorn natural, creiem fermament en la conciliació familiar, implementant projectes d’innovació pedagògica i competència digital.

Tenim un equip humà compromés amb el desenvolupament integral dels alumnes des de la seua formació inicial i per a tota la vida.

Videocontes

Videocontes

«Els contes es lligen, però també es poden veure i escoltar. Els videocontes relaten històries d’una altra forma. Obri els  ulls i para atenció!». Durant aquesta unitat hem creat diversos videocontes.

Els alumnes han desenvolupat la seua capacitat creativa, la planificació i el treball en equip. A més, de cooperar per a poder superar amb èxit aquest desafiament, s’han divertit i lloc en pràctica els coneixements adquirits.

Esperem que us agraden.

LA RATITA PRESUMIDA

LA CENICIENTA

LA CAPERUCITA ROJA

CAPERUCITO AZUL

PETER PAN

Horari Dia 9 de setembre 2021

Horari Dia 9 de setembre 2021

Benvolgudes famílies,

Donada a la situació actual de l’epidèmia, per a oferir un entorn segur a l’alumnat i personal docent, us fem arribar algunes directrius organitzatives:

 1. La incorporació dels alumnes es farà de manera escalonada. És important complir els horaris establits.
 2. Els grups d’infantil i primària estan constituïts com a grups de convivència estable pel que podran interactuar entre ells dins del seu grup.
 3. Els grups d’Educació Secundària hauran de guardar una distància de 1,2m sempre que el nivell d’alerta ho permeta.
Horari Incorporació Progressiva - Infantil 3 anys - Curs 2021/2022

Horari Incorporació Progressiva - Infantil 3 anys - Curs 2021/2022

INCORPORACIÓ PROGRESSIVA INFANTIL 3 ANYS

Des d’Alonso a Ferrer

Desde García a Palero

Desde Peiró a Widmaier

 

Des d’Alonso a Morales

Desde Moscardó a Widmaier

TOTSLOS ALUMNOS

Llistat de Llibres i Adquisició del Material

Llistat de Llibres i Adquisició del Material

Indicacions per a l'adquisició del material

Accedeix i informa't dels diferents processos mitjançant els quals pots adquirir el material per a aquest curs.

LLISTAT DE LLIBRES I MATERIAL

Punxa ací si vols conéixer el llistat de llibres i material que utilitzaran els alumnes en les etapes de Primària i Secundària.

Si es realitza el pagament a través de la web és possible que el resguard estiga en la carpeta SPAM

Recorda INDICAR el nom de l’alumne/a a les observacions

Bo Infantil 2021 / 2022

Bo Infantil 2021 / 2022

Del 23 de juny al 12 de juliol inclusivament.

La sol·licitud (annex I) estarà a la disposició de les persones interessades en la seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es o en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

https://ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantil-primer-ciclo

Per a l’alumnat que NO haja participat en cursos anteriors s’haurà d’entregar la sol·licitud (annex I) juntament amb la documentació:

 • Fotocòpia acarada del passaport (sol estrangers sense NIE) en vigor de la persona sol·licitant i dels membres de la unitat familiar que signen en l’apartat E de dades de la unitat familiar de la sol·licitud.
 • Fotocòpia acarada del llibre de família complet o documentació oficial acreditativa dels membres de la unitat familiar on apareguen les dates de naixement.
 • Fotocòpia acarada de la targeta *SIP (Sistema Informació Poblacional) de l’alumne o alumna per al qual se sol·licita l’ajuda.
 • Fotocòpia acarada del certificat de reconeixement del grau de discapacitat en el cas de germans o germanes majors de 25 anys amb un grau de diversitat funcional igual o superior al 33%, que convisquen en el mateix domicili.
 • En el cas que se sol·licite l’ajuda per a un *nasciturus s’aportarà certificació mèdica oficial que acredite l’embaràs en el moment de la presentació de la sol·licitud, en el qual faça constar l’estat i la setmana de gestació. Aquest certificat s’emetrà per la persona col·legiada mèdica del centre públic de salut que correspon a la dona gestant i, en el cas de no ser legalment possible aquesta opció, s’aportarà certificat emés per la persona col·legiada mèdica de la mutualitat professional corresponent. En aquest últim cas, s’acompanyarà una declaració responsable de la interessada indicant la impossibilitat legal d’obtindre el certificat del metge del centre públic de salut i el motiu d’aquesta.
 • En el cas de divorcis, separacions i custòdies compartides, s’aportarà sentència de divorci o conveni regulador, segons siga procedent, així com certificat d’empadronament col·lectiu actualitzat en el qual figuren tots els membres de la unitat familiar que convisquen amb l’alumne o alumna sol·licitant de l’ajuda.
 • En el cas d’alumnat fill o filla de víctima de violència de gènere, aquesta circumstància s’acreditarà amb la presentació de la còpia compulsada de l’ordre de protecció a favor de la víctima, o, si és el cas, la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere en què s’acorden mesures de protecció a favor de la víctima que estiguen vigents durant la tramitació de l’ajuda. Excepcionalment, es podrà acreditar aquesta situació amb l’informe del Ministeri Fiscal que indique l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, mentre no es dicte l’ordre de protecció o la presentació del certificat acreditatiu d’atenció especialitzada per un organisme públic competent en matèria de violència sobre la dona, actualitzat a la data de presentació de l’ajuda. En aquest cas la documentació acreditativa s’enviarà directament a la Subdirecció General de Centres Docents.