Els Centres Educatius necessiten comunicar-se i expressar-se com a part del món globalitzat al qual pertanyen. La informació és fonamental perquè els col·legis donen una bona imatge exterior i un funcionament intern eficaç.

Per a aconseguir que tots els treballadors es comprometen amb l’empresa, tinguen un nivell de motivació alt i complisquen les metes i objectius establits, la informació ha de manejar-se i transmetre’s de manera òptima.

Per aquest motiu sorgeix la comissió de comunicació, que com hem dit és la peça que s’encarrega de gestionar de manera eficaç i positiva la informació a través dels canals més adequats per a cada circumstància.

No obstant això, aquesta comissió no sols s’encarrega de gestionar la informació relativa al col·legi. A l’ésser un element estratègic de qualsevol organització, també se’l relaciona amb aportacions d’un altre tipus com per exemple:

  • Maneja la informació i la transforma en missatges clars i directes. Per a això, no sols gestiona tots els temes vinculats a la comunicació, sinó que a més crea les millors estratègies en aqueix sentit. Això vol dir que no sols val amb identificar la informació que circumda la labor d’un col·legi; és necessari delimitar-la, definir-la, transformar-la i usar-la per a aconseguir objectius o metes específiques. He ací el seu gran valor com a comissió.
  • Protegeix, maneja i gestiona la identitat corporativa del col·legi, així com la seua personalitat, és a dir, l’element que millor li permet diferenciar-se de la competència en el mercat. Serà l’àrea encarregada de transmetre totes les publicacions que s’emeten a nom de la companyia i, per tant, ha de fer-ho en funció dels valors corporatius, la missió i la visió, el públic objectiu i la necessitat de cada context.
  • Gestiona les bases de dades que són útils per a l’activitat comercial. D’aquesta manera, el col·legi estarà al dia pel que fa a dades i informació i podrà implementar canvis tant en la forma com en el fons. Es tracta d’una labor especialment eficaç quan parlem de col·legis que treballen amb dades pròpies dels seus clients, els quals no sols mereixen un tracte oportú sinó, a més, han de gaudir de confidencialitat i reserva.
  • Estandarditza tots els processos comunicatius que es generen a l’interior de la companyia. Per exemple, estableix canals i procediments perquè la informació fluïsca de manera uniforme i eficaç en cada context i evita, d’aquesta manera, que la comunicació no oficial s’apropie d’espais o zones buides.

MEMBRES

Elio Jardón
Carmen Carreres
Carolina Miquel
Eva Giménez
Óscar Selfa
Isabel Gómez