En este món globalitzat en el que estem inmersos surgix entre els col-legis la necessitat de relacionar-se, comunicar-se, intercanviar experiències d’aprenentatge i enriquir-se uns dels altres. En este sentit apareix dins de l’Unió Europea el programa Erasmus+.
Erasmus + ofereix a persones de totes les edats la possibilitat de desenvolupar i compartir coneixements i experiències en institucions i organitzacions de diferents països. És el programa de la UE de suport a l’educació, formació, joventut i esport a Europa.
El nostre centre, contagiat per l’esperit europeu e il.lusionat per aquesta nova experiència que pensem ens portarà molts beneficis, presenta un primer projecte Erasmus+ a febrer del 2017:
«Estratègies per implantar l’anglès a través de CLIL i noves tecnologies»
i les raons per les quals sol·licitem el nostre Projecte Erasmus + són les següents:

1. Internacionalització del centre
2. Intercanvi de coneixements amb centres europeus i professionals de l’educació.
3. Millora de les nostres competències lingüístiques
4. Noves metodologies
5. Distribució d’espais
6. Que els alumnes ixquen del seu centre i coneguen altres realitats.

El nostre primer projecte és acceptat i a partir d’eixe moment comencem una nova tasca que ens obri portes a nous centres, nous reptes i noves experiències en benefici dels nostres alumnes, professorat, centre,… i en definitiva de tota la comunitat educativa.

Amor Meló

Coordinadora