Dins del Projecte Educatiu de Pastoral un objectiu general que ens programem cada curs és “Conscienciar a la Comunitat Educativa de l’existència del tercer món, i valorar la solidaritat i justícia per a tots.” Per a això volem mostrar la realitat del tercer món i de la gent necessitada, promovent actituds solidàries cap als altres. En el nostre Centre, Immaculada Concepció de Cullera, estem duent a terme un projecte solidari amb la gent de Ghana des del curs 2008-09. La germana Paqui, religiosa de la congregació de HH de la Caritat de Santa Ana, que va treballar en el nostre col·legi diversos anys, fins i tot va arribar a ser Directora d’aquest, i que ha estat els últims 17 anys en un col·legi a Ghana, ens va impartir el seu testimoniatge motivant-nos a formar part d’aquesta missió. El seu destí després de Cullera va ser Ghana, on ha continuat la seua missió d’evangelització i servei amb la gent jove. El seu treball a Ghana el va estar realitzant en un centre educatiu de Formació Professional amb alumnes a partir dels quinze anys. El projecte pel qual hem optat en el nostre Col·legi que anomenem “Anem amb *GHANAs” consisteix en la col·laboració per mitjà de microcrèdits per a Beques d’alumnes de Ghana que estan estudiant mòduls de Cuina i Costura durant tres cursos. Cada Beca oscil·la entre 200 i 300€ anuals i, segons el que recaptem amb la realització de diferents activitats, bequem a un nombre d’alumnes. Actualment estem becant a Matilda i Agnes, dues xiquetes ghaneses que ja formen part del nostre Centre. Tota la Comunitat Educativa (professors, alumnes, famílies,…) del Col·legi està participant en aquest projecte. Des de la web de la Fundació Juan *Bonal (www.fundacionjuanbonal.org) es pot fer el seguiment d’aquest. El Col·legi i el Departament de Pastoral us conviden i animen a tots a la participació per a col·laborar sent solidaris amb els més necessitats, al mateix temps que us agraeixen la vostra ajuda.