COVID-19

L’objecte de la present actualització del Pla de Contingència i Continuïtat del Treball consisteix a determinar les condicions per a l’obertura i funcionament dels centres docents per al curs 2020-2021, en l’etapa de Nova Normalitat.

ACTES DE REUNIÓ COMISSIÓ COVID19