Llibres i Material Curs 22/23

El Col·legi empra diversos recursos didàctics, entre aquests recursos, destaquen els llibres de text i l’abundant material elaborat per l’equip docent per a cada etapa educativa. Una part d’aquests materials es comparteix amb els alumnes a través de la plataforma tecnològica. Tot el Col·legi està dotat de xarxa wifi i de pantalla interactives que faciliten l’aprenentatge. Així mateix, considerem essencial que existisca un currículum digital que prepare als nostres alumnes per a afrontar els diferents reptes i oportunitats que planteja a tots el món digital. És important que aprenguen a emprar diferents dispositius, comprenent els seus riscos i els seus grans avantatges des d’un entorn educatiu.

FORMES I TERMINIS D'ABONAMENT

L’abonament del material per a aquest curs es realitzarà de manera en línia a la botiga del col·legi  (www.iccullera.com/tienda) fins al dia 6 de setembre de 2022.

També es podrà realitzar l’abonament en administració els dies 5 i 6 de setembre de 12.00 a 14.00 hores.

Els tutors dels alumnes que porten material específic es posaran en contacte amb ells a principi de curs per a indicar-los quina quantitat han d’abonar.

lliurament de justificants d'abonament

El justificant d’abonament s’haurà d’enviar per e-mail al tutor del grup corresponent.

També es podrà entregar el justificant de manera presencial al tutor de 13.00 a 14:*00h els *siguentes dies:

Dia Grups
2 de setembre
ESO / 5PRI / 6PRI
5 de setembre
1PRI / 2PRI / 3PRI / 4PRI
6 de setembre
INFANTIL

LLISTAT LLIBRES 22/23

INFANTIL 3

INFANTIL 4

INFANTIL 5

consultes, dubtes i aclariments

Organisme e-mail Horari Presencial
Administració
Dilluns de 9:00 a 10:00h
Caporalia
Dimarts a Divendres de 12:00 a 13:00h.
Direcció
cita prèvia
×