Calendari Escolar 2022/2023

1.- INICI I FI DE CURS:
Segons la RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2022:
Les activitats escolars del curs acadèmic 2022-2023 s’iniciaran i finalitzaran, en funció dels ensenyaments cursats, en les dates següents:
1. En Educació Infantil i Educació Primària, s’iniciaran el 12 de setembre de 2022 i finalitzaran el 21 de juny de 2023.
2. En Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat s’iniciaran el 12 de setembre de 2022 i finalitzaran el 21 de juny de 2023.

2.- VACANCES:
Els períodes de vacances del curs 2022-2023 seran els següents:
1.- Vacances de Nadal: des del 23 de desembre de 2022 al 6 de gener de 2023, tots dos inclusivament.
2. Vacances de Pasqua: des del 6 al 17 d’abril de 2023, tots dos inclusivament.

3.- DIES FESTIUS:
Durant aquest curs escolar seran festius els dies següents:
12 d’octubre, Festa Nacional d’Espanya.
1 de novembre, Festa de tots els Sants.
6 de desembre, Dia de la Constitució.
8 de desembre, Dia de la Immaculada Concepció.
1 de Maig Dia Internacional dels Treballadors.

4.- FESTIUS LOCALS (MIA i Consell Escolar Municipal)
Durant aquest curs escolar els festius determinats pel M.I.A i el Consell Escolar Municipal són:
31 d’Octubre, Puente Tots els Sants.
05 de Desembre, Pont de la Constitució.
17 de març, Setmana Fallera.
17 d’Abril, Sant Vicent.
21 d’Abril, Disfresses Festes del Poble.

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2022, del director general de Centres Docents per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2022-2023 en la Comunitat Valenciana.

Ple del M.I.Ajuntament de Cullera en data 31 de maig de 2022

Consell Escolar Municipal en data 20 de juliol de 2022
×