Sol·licituds d'admissió - Firma Digital // Solicitudes de admisión - Firma Digital

Sol·licituds d'admissió - Firma Digital // Solicitudes de admisión - Firma Digital

Aquest any, les sol·licituds d’admissió van a realitzar-se via telemàtica. Per això, és necessari tindre la firma digital.

Aquest és l´horari d’atenció al públic. Cal tindre en compte que es sol·licita per telèfon i, després, et donen cita per a recollir-lo.

La tramitació ha de fer-la directament la persona interessada perquè ha d’identificar-se personalment.

Este año, las solicitudes de admisión van a realizarse vía telemática. Por eso, es necesario tener la firma digital.

Este es el horario de atención al público. Hay que tener en cuenta que se solicita por teléfono y, después, te dan cita para recogerlo.

La tramitación tiene que hacerla directamente la persona interesada porque tiene que identificarse personalmente.

Deja una respuesta