L’aula del futur en un context europeu

El Centre de Formació, innovació i recursos educatius específic científic, tecnològic i matemàtic, depenent de la Conselleria d’educació, investigació, cultura i esport ens va convidar a compartir amb altres companys professors dins del taller de L’aula del futur en un context europeu realitzat a l’IES Federica Montseny de Burjassot, l’experiència que vam viure a Finlandia, així com qué ens va paréixer el sistema educatiu finlandés i qué es podia exportar al nostre sistema educatiu.

Comunicación a L’aula del futur en un context europeu

×