EDUCACIÓ CATÒLICA Acompanyament

L’acompanyament escolar consisteix en l’assistència i orientació d’estudiants durant el seu procés d’aprenentatge a l’escola. Es duu a terme mitjançant la realització d’una varietat d’activitats que inclouen l’ensenyament d’habilitats, el desenvolupament d’una xarxa de suport, la modificació del comportament, i altres estratègies. Aquestes activitats es duen a terme amb la finalitat d’ajudar els estudiants a aconseguir l’èxit acadèmic, la motivació i el desenvolupament d’habilitats socials i la seua dimensió espiritual amb la finalitat d’aconseguir una educació integral. L’acompanyament escolar també busca fomentar un ambient d’aprenentatge segur i respectuós per als estudiants.
Aquest trimestre els alumnes d’educació secundària ja han triat als seus professors acompanyants que els guiaran i orientaran tant en el seu procés educatiu com maduratiu, sempre en permanent contacte amb el tutor de l’aula i el departament d’orientació del centre.
Volem també destacar aquest trimestre el lliurament a cinc dels nostres alumnes, tres de primària i dues de secundària, per part de Conselleria d’Educació dels Premis d’Excel·lència Acadèmica corresponents al curs anterior.

×