ACTIVITATS A DESENVOLUPAR

  • De forma lúdica ficarem als alumnes en contacte amb pel·lícules i obres musicals motivadores que els animen a descobrir i aprendre a través del cine i la música.
  • Intercanvi d’aprenentatges mitjançant la interacció de l’alumnat entre ells i entre el professorat.
  • Lectura silenciosa.
  • Tertúlies dialògiques audiovisuals.