ACTIVITATS A DESENVOLUPAR

  • De forma lúdica ficarem als alumnes en contacte amb llibres motivadors que els animen i els impulsen a llegir segons l’ edat i la dificultat a través de dinàmiques creatives e imaginatives.
  • Repàs de les matèries impartides a classe. Organització i ajuda en els deures de casa.
  • Aplicació de tècniques d’estudi: aprendre a organitzar-se, dissenyar un programa de treball, resums, esquemes, etc.
  • Intercanvi d’aprenentatges mitjançant la interacció de l’alumnat entre ells i entre el professorat.
  • Preparació als alumnes per a la realització dels exàmens de classe.
  • Lectura silenciosa.
  • Tertúlies dialògiques literàries