Activitats Complementàries

EDUCACIÓ INFANTIL

Realitza el pagament de l’Activitat Complementària Proposada pel teu curs en les següents caixes de compra.

Recorda indicar en observacions el nom de l’alumne/a

EDUCACIÓ PRIMÀRIa

Realitza el pagament de l’Activitat Complementària Proposada pel teu curs en les següents caixes de compra.

Recorda indicar en observacions el nom de l’alumne/a

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Realitza el pagament de l’Activitat Complementària Proposada pel teu curs en les següents caixes de compra.

Recorda indicar en observacions el nom de l’alumne/a