Planeta Spoonk

Planeta Spoonk és un programa de Coneixement de l’entorn i de si mateix destinat al segon cicle d’Educació Infantil i basat en les Intel·ligències Múltiples. El objectiu és que els alumnes siguen els protagonistes del seu propi aprenentatge.

AVALUACIÓ

Hem transformat l’avaluació
La avaluació del futur té a veure amb el procés, no amb un resultat fruit d’un examen; per això, avaluem per competències i entenem l’avaluació com una part més del procés d’ensenyament-aprenentatge.