ONMAT

1. EL MUNDO HA CANVIAT; L’EDUCACIÓ, TAMBÉ

ONMAT no és un programa de matemàtiques més, es tracta d’un mètode que proposa una nova mirada; una perspectiva que permet treballar les matemàtiques de manera atractiva, viva i desafiadora.

2. ELS ADOLESCENTS

La manera de comunicar-nos, interactuar, reunir-nos, treballar i aprendre canvia i avança amb passes de gegant. Els adolescents i joves de hui dia s’agrupen i es relacionen diàriament de manera digital generant noves formes d’intercanvi, per això, davant una generació de nadius digitals, és important tindre en compte la manera en què reben, filtren i processen la informació, molt diferent a la de fa 5, 10 o 15 anys.
Existeixen tota una sèrie de particularitats que fan d’aquesta, una generació de joves que viuen en la immediatesa, que utilitzen les xarxes socials com mig principal de comunicació i que reben informació de manera constant a través dels seus dispositius.
L’educació no pot quedar al marge de la realitat dels alumnes i ha d’ajustar-se i adaptar-se a una nova manera d’entendre i enfrontar-se al món; amb noves eines, nous mètodes i noves maneres de comunicar-se.

3. NADIUS DIGITALS

És fonamental que els alumnes no entenguen les matemàtiques com una cosa aliena i avorrit, sinó com una cosa viva, àgil, pràctic i reptador.
Per a això, ONMAT té en compte la seua manera de relacionar-se i interactuar, tant amb les persones com amb la informació, i proposa una metodologia l’objectiu de la qual és fer protagonista a l’alumne del seu propi aprenentatge a través de la gestió dels seus recursos, el joc i la diversitat d’activitats.

4. EL PAS D’ENTUSIASMAT A ONMAT

Des de Tekman Books, després d’anys treballant amb EntusiasMAT, ONMAT es presenta com una continuació d’una metodologia innovadora i viva, basada en les Intel·ligències Múltiples, que pretén fer a l’alumne protagonista del seu propi aprenentatge a través d’eines pedagògiques innovadores.
Tant en EntusiasMAT com en ONMAT, les matemàtiques es treballen de manera contextualitzada, és a dir, pròxima a la realitat dels alumnes. D’això manera es converteixen en una cosa integrada en la seua vida diària, real, apassionant i estimulant.

5. ONMAT: LA PLATAFORMA

ONMAT és una plataforma d’aprenentatge de matemàtiques integral per a l’ESO la meta principal de la qual és que els alumnes puguen desenvolupar de manera autònoma el seu itinerari d’aprenentatge, sempre amb l’objectiu de motivar-los i fer que el procés siga el més individualitzat possible a través d’un entorn digital dinàmic i amb multitud de recursos de tota mena.

6. ONMAT: LES ACTIVITATS

En ONMAT les matemàtiques estan dividides en steps, xicotetes unitats de contingut específic en les quals es treballen diferents activitats i que els alumnes han d’anar superant a poc a poc i al seu propi ritme.
Cada step de ONMAT està compost per múltiples i diferents activitats que permeten un aprenentatge transversal, integral i contextualitzat de les matemàtiques. Aquest enfocament basat en el desenvolupament de les Intel·ligències Múltiples permet treballar les matemàtiques des de diferents perspectives i donar les mateixes oportunitats a tots els alumnes.

7. ONMAT: LA GESTIÓ D’AULA

L’aula ja no és aquell espai en silenci en el qual un professor senta càtedra. L’aula moderna és flexible, cooperativa, polivalent i té més d’un espai d’aprenentatge. En ONMAT, l’alumnat treballa al seu ritme aquelles activitats que s’ha planificat o que el professor ha proposat.
Gràcies a la diversitat d’activitats, els alumnes poden treballar de manera autònoma i a través d’un itinerari personalitzat i flexible en què el professor és un *coach que guia.

8. ONMAT: LA LUDIFICACIÓ

La ludificació consisteix en la incorporació d’elements propis del joc en entorns d’aprenentatge amb l’objectiu de potenciar la motivació, promoure l’esforç i inspirar als alumnes.
En ONMAT el joc té un lloc essencial; els alumnes reben desafiaments i reptes que els permeten obtindre punts i bescanvi